Historie

Vamdrup Tennisklub - et historisk tilbageblik

Klubbens første ordinære Generalforsamling blev afholdt d.13.09.1922 og navnet var dengang:
Vamdrup Lawn-Tennis-Klub.

 
Ved hjælp af lån hos interesserede Vamdrup-borgere købte man grunden ved vandtårnet (Jernbanegade) og fik indrettet en tennisbane. Man manglede dog et klubhus! For at skaffe midler til dette, afholdtes der d. 03.05.1926 koncert på Missionshotellet. Det gav et overskud på knap 100 kr. - en god begyndelse - et klubhus blev bygget under ledelse af tømrer Dahl og medvirken fra omtrent samtlige medlemmer.

 
Ved en generalforsamling d. 23.10.1936 vedtog klubben at indføre en badminton afdeling. Som "hal" blev benyttet salene på Boysens Hotel og Missionshotellet, som dog var for små. Senere fik man tilladelse til at benytte Vester Vamdrup Skoles Gymnastiksal. Klubben bestod af de to afdelinger helt frem ti 1989, hvor badminton afdelingen brød ud og stiftede sin egen afdeling.

 

31.03.1955 solgtes grunden på jernbanegade til Laurits Schou for den overvældende sum af 3000,- kr. og i sommeren 1956 stod 2 nye baner klar ved Stadion. I starten af 1980''''''''erne var klubben vokset så meget, at man igen begyndte at tale om anlæg af 1-2 baner mere. Man skulle dog frem til 1989 før banekapaciteten blev udvidet til de dobbelte, således Vamdrup Tennisklub i dag råder over 4 baner i alt.